Nr 2 av Viser/Visor: Tema protestvisor.

Tema for nr 2 er protestviser, noe som er blitt mer aktuelt de siste par år, ikke minst blant unge viseartister. Bladet har 76 sider, 12 fler enn sist (og lite annonser). Följ den här länken för att … [Read more...]