Om NordVisa

historia
Föreningens historia

är en intressant berättelse om vad man kan åstadkomma med idéella krafter, massor av tid och en del projektstöd från olika instanser. Den visar också behovet av en rent nordisk förening, dvs en organisation utan nationella underavdelningar och biavsikter. Läs den som inspiration till vad du kan göra med dina idéer.

styrelseStyrelse,

valberedning och revisorer. Här finner du uppgifter om vilka som sitter i styrelsen, samt hur du kan kontakta dem. Dessutom finner du uppgifter om valberedningen och revisorerna. Styrelse, revisorer och valberedning»

ekonomiEkonomisk redovisning.

NordVisas enda fasta inkomstkälla är medlemsavgifterna. Därutöver kan föreningen från tid till annan arbeta med bidrag till olika projekt. Redovisningen kontrolleras av en auktoriserad revisor. Du som är intresserad finner alltid de tre senaste boksluten här till höger.

formaliafrivilligAnnan formalia:

I högerspalten finner du också verksamhetsberättelsen samt protokoll från årsmöten. Här ser du alltså vad styrelsen har gjort å visans, dina, sina och alla andra medlemmars vägnar.