Styrelse, revisorer, valberedning

För perioden 2023 – 2024

Ordförande, tillika sekreterare

chris Jangelöv

Jonsbo

S-363 44
Lammhult

+46 708 727284

Styrelsen:

Danmarks flaggaDanmark:

Nellie Samuelsen nellie.samuelsen@nordvisa.org
Tom Hansen tom.hansen@nordvisa.org

Finlands flaggaFinland:

Fredrik Widenäs fredrik.widenas@nordvisa.org
Mikael ”Pigge” Svenskberg mikael.pigge.svenskberg@nordvisa.org

Islands flaggaFäröarnas flaggaIsland/Färöarna:

Ása Aðalsteinsdóttir asa.adalsteinsdottir@nordvisa.org
Edith Dahl Jakobsen edith.dahl.jakobsen@nordvisa.org

Norges flaggaNorge:

Tatjana Johansen tatjana.johansen@nordvisa.org
Per-Arne Brunvoll per-arne.brunvoll@nordvisa.org

Sveriges flaggaSverige:

Lennart Svensson lennart.svensson@nordvisa.org
Anna Wirsén anna.wirsen@nordvisa.org