NordVisas historia

Samarbete kring den nordiska visan sedan 1983

noterEfter den så kallade ”visvågen” på 60-talet fortsatte den nordiska visans renässans. Folk från hela Norden samlades flera gånger om året på olika ställen, t.ex. Tuddal i Norge, Skagen i Danmark och Särö i Sverige. Det kontaktnät som utvecklades där sökte sig en form för mer organiserat samarbete. Därför bildades den nordiska ideella föreningen NordVisa 1983, en övergripande förening utan nationella underavdelningar. Föreningen är ett forum för visintresserade människor i Norden.

NordVisa är ett informations- och kontaktcentrum som har två ben att stå på. Det ena är medlemmarnas samlade kunskap. Det andra föreningens egen ställning som nordisk representant för visan.

Medlemmar är såväl utövare, författare och lyriker, musiker, arrangörer och kulturarbetare som den nordiska visans viktigaste deltagare – lyssnarna och husbehovssångarna.

Nordens tre riksförbund är partnermedlemmar i NordVisa. Från Danmark är Visens Venner Danmark (VVD) med ca: 3.300 medlemmar partnermedlem. VVD organiserar samtliga Visens Venner-föreningar i Danmark. Från Norge är Norsk Viseforum (NVF) med ca: 1.600 medlemmar partnermedlem. NVF organiserar alla typer av visföreningar i Norge. Från Sverige är Visan i Sverige (ViS) partnermedlem. ViS har drygt 4.000 medlemmar som förutom visföreningar även innefattar litterära sällskap, utbildningar, festivaler, arrangörer och enskilda medlemmar. Dessa partnermedlemmar tillsätter var och en den ena av sitt lands styrelseplatser.

Den nordiska visskolan

visskologoDen nordiska viskulturen är kanske den folkligaste kulturformen av alla. Vem har väl inte sjungit på fester, vid lägerelden, för barn och barnbarn? När den nu fick ett centrum började många saker att hända. Viktigast av alla är kanske starten av den Nordiska Visskolan i samarbete med Nordiska folkhögskolan i Kungälv, Sverige.

Bland eleverna finns alla sorter. De som vill satsa på en egen karriär, kulturarbetare som använder visan i sin dagliga gärning, de som arbetar med barn och ungdom, amatörerna och de intresserade. Under utbildningen träffar de ett stort antal gästlärare från hela Norden, lärare som själva är aktiva inom sina områden. Stor vikt läggs vid vistolkning och scenframträdande, men dessutom undervisas i vishistoria, rytm och samspel, arrangemang, text, gitarr, sång och mycket mera. Till skolan kommer man med sitt intresse och sin begåvning, för att få kunskap och en uppsättning verktyg att utvecklas vidare med.

Skolan bedrivs formellt som en vanlig folkhögskolekurs. Man inackorderas på skolans område med utsikt över Kungälvs fästning, en gammal nordisk treriksgräns. Kursen sträcker sig över två terminer och startar varje höst. Sedan starten 1987 har cirka 20 elever om året gått visskolan och de är nu en viktig del av den nya generationen vissångare, textförfattare och kompositörer i Norden.

Den nordiska visboken ”100 nordiske viser”

SidDet andra stora projektet som fullföljts är den nordiska visboken ”100 nordiske viser”. Den hade inte varit möjlig utan den kännedom om modern och äldre visa som finns representerad inom föreningen, inte bara kunskap om visan i det egna landet utan även i grannarnas. En av poängerna med boken är att urvalet är gjort så att ingen har fått ”rösta” på visorna från det egna landet. Detta har givit ett urval som inte bara är modernt och representativt, utan också verkligen har en nordisk spridning. Ändå är det inte en hit-parad utan ett levande urval som presenteras.

Framtiden är alltid ljus

Visan är inte alltid kommersiellt intressant. Visskivorna lyser ofta med sin frånvaro i radio och TV. Hjältarna har åldrats eller gått ifrån oss och få har trätt i deras ställen. Men framtiden för den folkliga kulturen ser alltid ljus ut. Den har en egen existens som är oberoende av uppmärksamhet och krusiduller. Den bygger på ett behov – behovet att uttrycka sig. Visrörelsen är egentligen större än den samlade idrottsrörelsen i Norden. Och det är vackert så.

Du som har ett intresse för, eller är nyfiken på, den nordiska visan, sök kontakt med de otaliga visföreningar och visklubbar som finns. Det kan ge Dig en ny dimension i livet.