Personuppgifter

Dataskyddspolicy för föreningen NordVisa

Vem är formellt personuppgiftsansvarig?

Det är föreningen NordVisa
Org.nr (SE): 812000-3465
Lammhult Jonsbo 2
S-363 44  Lammhult
Org.nr: 812000-3465
info@nordvisa.org

Personuppgifter som samlas in och behandlas av NordVisa
Syfte 1 Syfte 2
För vilket syfte? För att administrera medlemskapet, t ex skicka faktura på medlemsavgift . För att kunna skicka nyjetsbrevet.
När samlas de in? När du blir medlem När du prenumererar på nyhetsbrevet
Med vilken rättslig grund Att uppfylla ett avtal. Att uppfylla ett avtal.
Vilka uppgifter samlar ni in? Kontaktuppgifter, t ex namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Namn, e-postadress
Delar ni med någon? Nej. Ja, epostleverantören Mailchimp i USA. NordVisa har tecknat personuppgittsbiträdes-avtal och Mailchimp är anslutet till Privacy Shield. Det betyder att vi har uppfyllt EU:s krav för att behandla personupp-gifter i tredje land.
När raderas uppgifterna? När du avslutar ditt medlemskap. När du avslutar din prenumeration.

 

Som registrerad så har du ett antal olika rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Här vill vi nämna att:

  • du har rätt att få veta vilka personuppgifter om dig NordVisa behandlar.
  • du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • du har rätt att få dina uppgifter raderade.

Du hittar alla rättigheter  beskrivna på Datainspektionens webbplats. Motsvarande myndighet finns i alla nordiska länder om du hellre vill läsa på ditt eget språk.

Danmark: http://www.datatilsynet.dk/

Suomi: https://tietosuoja.fi/etusivu

Island: https://www.personuvernd.is/

Norge:  https://www.datatilsynet.no/

 

För styrelsen

chris Jangelöv, ordförande