Fiolpiano a la da Vinci

Person vid instrumentet, Ser ut som en flygel.Leonardo da Vinci fick aldrig höra det själv men nu är det byggt utifrån hans idéskisser. Vi, däremot, kan nu både höra och se det.

Se och lyssna