ResonantChamber_Animusic

Datoranimerat träinstrument. Flera strängade halsar strålar ut från central klanglåda. Inbyggda träfingrar spelar sirligt.