Bli medlem i NordVisa

nordflg

Som medlem

stödjer du föreningens arbete för den levande nordiska viskulturen. Du får NordVisas medlemsbrev två gånger om året. Medlemsbrevet står också till din disposition för att sprida information.

Vill du dra igång ett välbehövligt projekt, eller delta i ett som redan pågår, är du välkommen att kontakta sekretariatet.

Du bidrar stort bara genom att vara medlem. Att engagera sig är inte ett tvång utan en möjlighet för dig som vill.

Medlemsavgiften är 150 DKK/NOK/SEK i respektive land, 17 Euro i Finland och 1.500 kronor i Island.

Om du är medlem i Norsk Viseforum, Visan i Sverige eller Visens Venner Danmark, direkt eller genom din förening, så är medlemsavgiften i NordVisa bara NOK/SEK/DKK 75:-. Norsk Viseforum, Visan i Sverige och Visens Venner Danmark är partnermedlemmar i NordVisa.

Så här blir du medlem:

Hör av dig till sekretariatet. Vi behöver ditt namn, adress, telefon, e-postadress. Du kan e-posta till sekretariatet via denna länk: info@nordvisa.org.

Välkommen.