Nr 2 av Viser/Visor: Tema protestvisor.

Visor-nr2Tema for nr 2 er protestviser, noe som er blitt mer aktuelt de siste par år, ikke minst blant unge viseartister. Bladet har 76 sider, 12 fler enn sist (og lite annonser).
Följ den här länken för att läsa mer och abonnera på Nordens vistidning.

Vi får en artikkel av Ragnar Sør Olsen om sine erfaring med politisk aktuelle viser, vi får innspill fra Hege Rimestad (Halvsøstra) og Morten Bing (Folque), det blir artikkel om Ole Paus’ store 3-CD’ers farvell, fra Sverige kommer bl.a artikkel om Jan Hammarlund, enquete om politiske viser, en Anna Döbling-artikkel om festivaler og deres arrangører, (viser og singer/songwriter) og det blir nytt stoff fra Danmark og Finland. Og så får vi resultatet av den første nordiske visetekst-konkurransen med Tonje Unstad. OBS: Dette er bare toppen av isfjellet…
Tidningen är såklart, precis som de nordiska visorna, på flera språk. (Svenska, norska, danska)