Nr 2 av Viser/Visor: Tema protestvisor.

Tema for nr 2 er protestviser, noe som er blitt mer aktuelt de siste par år, ikke minst blant unge viseartister. Bladet har 76 sider, 12 fler enn sist (og lite annonser). Följ den här länken för att … [Read more...]

Nu är nya tidningen här

Första numret av vår nya nordiska vistidning Viser / Visor landade i brevlådan häromdagen. Äntligen har vi en sant nordisk vistidskrift igen, fylld med artiklar, recensioner, tävling, reportage och … [Read more...]