Vis-SM 2019 – Final på Unitys visfestival

Är du singer/ songwriter eller visdiktare? Unitis anordnar i samarbete med Visan i Sverige, SKAP, Musikerförbundet, YTF och Studiefrämjandet en kompositionstävling för nyskrivna visor. Syftet med … [Read more...]

Skriv en ny visa – tävling

Visfestivalen i Lund och Sommarlund utlyser Vistävling 2013. Skriv en helt ny visa och skicka in den senast 15 juli på mp3-fil eller demo-cd till Visfestivalen i Lund, Box 2050, 220 02 LUND. … [Read more...]