Kort om NordVisa

NordVisa är ett forum för alla visintresserade i Norden, utan uppdelning i amatörer eller professionella, lyssnare eller utövare. Föreningens uppgift är att vara ett kontaktnät och en kunskapsbas som verkar på det nordiska planet.