Kort om NordVisa

NordVisa är ett forum för alla visintresserade i Norden, utan uppdelning i amatörer eller professionella, lyssnare eller utövare. Föreningen är ett kontaktnät och en kunskapsbas som verkar på det nordiska planet.