Sommarens visfestivaler

TjornsVisfestivalSommaren närmar sig och Norden fylls återigen av festivaler. Det är här du hittar den mest kompletta listan över visfestivaler / visefestivaler i Norden. Nu finns alla festivaler från förra året inlagda, bortsett från några som ännu inte uppdaterat sina webbsidor. Vi välkomnar också en ny festival i Malangen i Nordnorge.

Om du känner till någon festival som saknas på listan tar vi gärna emot tips på info@nordvisa.org