Visan lokalt

Vill du ha kontakt med vislivet i de olika länderna? Här finns länkar att börja med.

Sverige
Visan i Sverige

Finland
Hemsida för 5 Visans Vänner-föreningar i Finland

Island och Färöarna har för närvarande inte något föreningsliv kring visan. Våra styrelserepresentanter därifrån kan veta mer.