Svenska Vispriset 2022 tilldelas Svenskt visarkiv

För första gången går Svenska Vispriset till en organisation. Svenskt visarkiv grundades 1951 och har sedan dess samlat in material och skapat en kunskapsbank öppen för alla att ta del av – ett kulturarv som inspiration för nyskapande.

Karin Strand, chef för Svenskt visarkiv, kommenterar priset:
– Det är fantastiskt roligt, och så hedrande för oss som institution! Vi ser vår roll som en länk mellan kulturarvet och det nyskapande och detta pris är ett värmande erkännande från vissångarvärlden att vi är en viktig resurs. Jag tror att Visarkivets grundare, visdiktaren och visforskaren Ulf Peder Olrog, nu ler i sin himmel – arkiven och utövarna behöver varandra.

Svenska Vispriset delades ut på den årliga visträffen på Säröhus söder om Göteborg som i år firade 40-jubileum.

All information, också om det nyinstiftade Masenstipendiet med Ellinor Brolin som mottagare finns hos Riksförbundet Visan i Sverige. https://visanisverige.se/nyheter/svenska-vispriset-och-masenstipendiet/

Prismottagare