Jan Hammarlund fick Svenska Vispriset 2020

Riksförbundet Visan i Sverige har delat ut Svenska Vispriset 2020 till Jan Hammarlund.  Ur juryns motivering:
”Årets pristagare är en äkta världsmedborgare som under hela sitt verksamma liv verkat för att vidga visans horisonter. Som artist har han med sin alldeles speciella timbre introducerat oss för visor från en mängd utomnordiska länder. Som gästlärare på Nordiska Visskolan breddar han deltagarnas repertoarkännedom och berättar engagerat om olika vismakare och vistraditioner från Europa och Nord- och Sydamerika.

Läs mer hos Visan i Sverige»