Polyfonisk sång från år 900

Två män sjunger från noterHör det tidigast kända polyfoniska sångstycket. Gorm den gamle satt kung i Jelling, Tyra Danebot var drottning och Harald Blåtand var ännu inte född.

Läs och lyssna»