Poesi – en granne att besöka

Gravstenar, mörker, stark ljuskällaPoesin, liksom visan, är en konstart där kärnan är ett budskap från människa till människa. Poesin är också en livaktig konstart som oftast framförs på det egna språket, även om en av de nyare formerna kallas ”Stand-up-poetry”.

På webplatsen poeter.se finns sedan länge en livaktig verksamhet som kan inspirera. De skriver så här om sig själva 2013:

”Projektet startade 2003 för att försöka erbjuda en plats där alla kan publicera sin poesi och utveckla sitt skrivande via kritik och via möten med andra människor. Nu många år senare har närmare 50 000 personer anslutit sig. Poeter.se omfattar idag över 750 000 publicerade texter.

Vår ambition är fortfarande att erbjuda en plats där författare kan utveckla sitt skrivande genom möten med människor och via kritik på sina texter. Vi har de senaste åren även blivit en källa för läsning av poesi, lyrik, noveller och mycket mer. Vi hoppas och önskar att vi kan skapa ett positivt klimat där du kan njuta av texter och få goda vänner.”

Läs också den här artikeln som har en länk till en forskarrapport om poeter.se.