Alf Hambe prisad av Svenska Akademin

20 NOV 2018

Svenska Akademien har beslutat tilldela Alf Hambe ett extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Alf Hambe är poet, kompositör och vissångare. Han föddes 1931 och är bosatt i Steninge.

Alf Hambe avlade folkskollärarexamen 1954 och debuterade som vissångare 1959. Han blev snabbt etablerad som vissångare med egna alster på repertoaren. Diskografin omfattar ett trettiotal skivor – bland de tidiga kan nämnas Alf Hambe i Molom (1965), Vägvisor och vågspel (1966) och Vraga (1968), bland de senaste Ingeland (2005), I sommarn sena (2006) och I vidundrans land (2011). Hambes visvärld är ofta förlagd till Molom, en plats i gränslandet mellan fantasi och verklighet som lånar sin geografi från området runt Steninge.

Några exempel på utgivna dikt- och vissamlingar är Astronaut till häst (1962), Visa i Molom(1965), Fyra vindarnas hus (1972), Vem blåser i flöjt från Undrans land (1978), Ännu en sång om den Gröna Dimmans Skog (2001) och Requiem (2007).

Under 2018 utkom Hambe med I långa lopp och längslar, poesi 1962–2016 och Mykoniden & En odyssée, en hexameterfärd i Homeros kölvatten. Den 24 januari 2019, på poetens 88-årsdag, utkommer en ny diktsamling, Stjärnorna blomma om natten(preliminär titel).

Alf Hambe har erhållit ett stort antal belöningar, såsom Evert Taube-stipendiet (1979), Nils Ferlinsällskapets trubadurpris (1988), Evert Taube-stipendiet (1990) och Dan Anderssonpriset (2010).