Lotta Lotass får Dan Andersson-priset 2018

Lotta Lotass. Fotograf: Cato LeinDan Andersson-priset 2018 går till dalkullan LOTTA LOTASS – poet, författare, dramatiker, filosofie doktor i litteraturvetenskap mm. Den litterära giganten Lotta Lotass är en sprängkraft i den svenska litterära myllan. Hennes ordkonst vågar sig ständigt fram på nya och oprövade vägar. Lotass litterära undersökningar och upptäcktsfärder i språkets möjligheter, teknologins historia, fantasins kraft, ödsliga byar, människor och landskap – i samverkan med läsarna – är i en klass för sig. Ordkonstnären Lotta Lotass är samtidigt i sanning frände med Dan Andersson.

Dan Andersson-pristagaren 2018 tillkännagavs vid Dan Andersson Sällskapets stora Vårträff under Kristi Himmelsfärdshelgen.

Dan Andersson-priset utdelas till diktare, författare vilkas verk har frändskap med Dan Anderssons verk och andan i dessa eller till person/personer som förtjänstfullt bidragit till att skapa kunskap och förståelse för Dan Anderssons liv och författargärning. Dan Andersson Sällskapets medlemmar föreslår pristagare.

Dan Andersson-priset har utdelats sedan 1963. Priset utdelas vid Luossafesten – söndag 5 augusti – i den årligen återkommande Dan Andersson-veckan: 9 kulturdagar i Ludvika och dess omgivande finnmarker (alltid vid månadsskiftet juli/augusti). I år 30-årsjubilerar dessutom Dan Andersson-veckan.

http://dansallskapet.hemsida24.se/

http://dananderssonveckan.com/