Svenska vispriset 2016 till Sture Ekholm

sture_ekholm

Motivering

För att han har lyft vistolkningen i Norden. Tonårstidens målbrottssång till sprucken gitarr, grundandet av Visans Vänner i Ekenäs 1974 och funderingarna kring tråkiga trubadurer ledde till att skådespelaren och regissören Sture Ekholm började hålla seminarier i sceniskt uttryck för vissångare och master class i vistolkning. Sture Ekholm sådde ett frö om en utbildning för vistolkare. Ett frö som Hanne Juul vårdade och vattnade med näring från Nordvisa och Nordiska Kulturrådet. Fram växte Nordiska visskolan vid Nordiska folkhögskolan i Kungälv där Sture började som pedagog. Sture är den ende av alla pedagoger som haft samtliga elever på visskolan och han har även gästföreläst vid visskolan i Västervik. Utöver att skådespela, regissera, undervisa i vistolkning, turnera och sjunga visor, har Sture anordnat visfestivaler. Många är de som har haft Sture som pedagog och hans visdomsord och råd har följt dem på vägen: ”Försvara dina begränsningar och du får behålla dem.”

Om svenska vispriset

Svenska vispriset delas sedan 2007 ut av Riksförbundet Visan i Sverige. Riksförbundet Visan i Sverige företräder 31 medlemsorganisationer med ca 4 000 individuella medlemmar. Priset tillfaller årligen person, förening eller organisation som i någon form bidragit till nyskapande eller nytänkande inom genren svensk visa. Priset har 2014 finansierats av Fänneslundafestivalen, Föreningen Svensk-Dansk Visfestival, Göteborgs Visfestival, Ruben Nilson-Sällskapet, Samfundet Visans Vänner i Mariestad, Samfundet Visans Vänner i Uddevalla, Visans Vänner Södra Skåne, Visans Vänner i Umeå, Vis-Klubb 67, Yrkestrubadurernas Förening.