Fonografen uppfann 3-minuterssången

Tidig fonograf: By Norman Bruderhofer, www.cylinder.de - own work (transferred from de:File:Phonograph.jpg), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=427395Nästa år, 2017, är det 140 år sedan Edison lanserade fonografen. Som han själv förutspådde skulle en hel del av inspelningarna komma att bli musik. Från att ha framförts på scen där bara artistens och verkets förmåga att fånga publiken satte gränserna måste nu tiden begränsas till vad en vaxrulle klarade av, nämligen 2-3 minuter. Dessutom var inspelningen inte förlåtande till missade toner och andra små skavanker under framförandet som ingen ens uppfattat i stämningen i konsertlokalen. Perfektionismen gjorde också sitt inträde.

Läs en artikel om detta på engelska i Smithsonian Magazine»

Se och hör en Edison standard model C»