Svenska vispriset 2012 till programledaren och artisten Carin Kjellman

Carin Kjellman. Felicia P2, Sveriges Radio. foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio.OM SVENSKA VISPRISET

Svenska vispriset delas sedan 2007 ut av Riksförbundet Visan i Sverige. Riksförbundet Visan i Sverige företräder 27 medlemsorganisationer med ca 4 000 individuella medlemmar. Priset tillfaller årligen person, förening eller organisation som i någon form bidragit till nyskapande eller nytänkande inom genren svensk visa. Priset har 2012 finansierats av Visfestival Holmön/Visum och Tjörns Visfestival samt Yrkestrubadurernas förening YTF, Visklubben Skeppet, Göteborgs visfestival, Fänneslunda visfestival, Samfundet Visans Vänner i Uddevalla, Visans Vänner i Mariestad, Visklubben Hallen, Visklubb-67.

MOTIVERING

Svenska Vispriset 2012 går till Carin Kjellman för att hon under flera decennier arbetat engagerat för att rikta ljuset mot visan som levande genre. Carin har gått från att ha varit en självklar del av den svenska visscenen genom bl.a Folk och Rackare till att bli genrens självklara mittpunkt i etern. I visprogrammet Felicia i Sveriges Radios P2 har Carin genom åren lyft fram såväl okända som kända svenska och utländska visartister och singer/songwriters. Genom enträget arbete, trots nedläggningshot, har hon bevisat att visan är en betydelsefull del av vårt kulturarv, en vital, nyskapande och spännande genre i svenskt musikliv och att det är av största vikt att visan hörs i etern. Carin Kjellmans program har kännetecknats av stor bredd, kunskap, nyfikenhet och en förmåga att i sina intervjuer fånga artisternas djup och särart. Hon är en värdig pristagare och vi önskar henne många fortsatta goda år som en av programledarna för Nya Klingan.

Svenska Visprisets Jury, på uppdrag av Riksförbundet Visan i Sverige 2012 har bestått av Lolita Ray, Riksförbundet Visan i Sverige, Lucas Stark, vissångare och Chris Jangelöv, förra årets pristagare.

Högupplöst Pressbild: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2938&artikel=4110751

(Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio skall anges vid publicering)

KONTAKT

Riksförbundet Visan i Sverige

Lasse Zackrisson

press@visanisverige.se

0703-150903