Slippfest for VISER, den nordiske visekunstens nye fagblad, 20. mars.

viserViser som uttrykksform er i vinden som aldri før. I det det blåser opp til en ny visebølge får Nordens visemiljø sitt eget fagtidsskrift med aktuelle artikler og reportasjer om visekunst og -kunstnere.

Det første nummer kan blant annet by på intervjuer med Siri Nilsen, CajsaStina Åkerström og Sys Bjerre, alle tre kjente artister og alle tre døtre av visekunstnere fra hvert sitt land. Her finnes dyptpløyende fagartikler, blant annet om Evert Taubes Provence og utviklingen av visesangeres syngestil på 1900-tallet.

– Videre har vi tatt tempen på Göteborgs Visfestival hvor vi også fikk et intervju med Alf Cranner. Vi har også fått Tonje Unstad til å presentere en nordisk tekstkonkurranse, sier Rauset.

– Og språket?

– Det er et reinspikka nordisk eksperiment, der artikler på norsk, svensk og dansk blandes om hverandre, så våre forskjellige lands lesere blir nødt til å takle litt av våre «umulige» søsterspråk.

Onsdag 20. mars foreligger de første eksemplarene av bladet VISER – rykende ferske, rett fra trykkeriet.  Bladet presenteres på viseklubben Nye Skalders lokale visekro, Carinas lunchbar, på Tøyen. Konsert og visekunstneriske innslag i regi av Nye Skalder etter lanseringen.

Les mere på: http://viser.no/