Gitarkameraternes Visefestival i Sandefjord

När:
2014/08/08 – 2014/08/09 heldag
2014-08-08T00:00:00+02:00
2014-08-10T00:00:00+02:00
Var:
Midtåsen
3226 Sandefjord
Norge

GitarkameraterneLil­le­bjørn Nilsen, Halv­dan Sivertsen, Jan Egg­um og Øy­stein Sunde har in­vi­tert et lass med ar­tist­ven­ner, og fre­dag 8. og lør­dag 9. au­gust skal den sto­re ha­gen på Midt­ås­en fyl­les med mu­sikk.

I til­legg til Gi­tar­ka­me­ra­te­ne selv, er føl­gen­de ar­tis­ter så lan­gt be­kref­tet:
Stein Tor­leif Bjel­la, Ann­bjørg Lien, Alf Cran­ner, Kaia Huuse, Krå­ke­sølv, Lars Lil­lo Sten­berg, Er­lend Rop­stad, As­bjørn Ribe, Sig­run Loe Sparboe, Da­niel Kvam­men, Finn Kalvik, Ton­je Un­stad, Siri Nilsen og Jan Erik Vold og Egil Kapstad.

Detta är en ny festival och informationen släpptes idag, 14 maj. Ovanstående citerat från (http://www.sb.no/kultur/inntar-sandefjord-med-egen-visefestival-1.8425093)