Jan-Olof Andersson

Jan-Olof AnderssonUndervisar i sång och gitarr, var för sig eller tillsammans. Moment som ingår är bl.a.: att känna sig HEL (Harmoni-Energi-Lust), att våga vara närvarande, balans sång – ackompanjemang, sångteknik – gitarrteknik, tonbildning sång och gitarr, att hitta och acceptera sin nivå för att kunna växa.

 

 

 

Kontakt: Jan-Olof Andersson     Järnmalmsvägen 2,     S-167 41 BROMMA
Tel: 08-80 66 80
Mobil: 070-799 24 34
e-post: janolofandersson@swipnet.se
www: www.janolof.se