Visföreningar / Viseforeninger i Norden

Så här finner du en förening

På många ställen i hela Norden finns det aktiva visföreningar. Om du vill träffa andra som är intresserade av visan så kan du undersöka om det finns någon förening där du bor.

Precis som visan kan vara allt från ”finkultur” till punk så har olika föreningar olika profiler. En del föreningar är öppna för olika definitioner av visan och samlar medlemmar av alla åldrar och visinriktningar. Andra är smalare och har fokuserat på en viss del av vistraditionen.

Nordenkarta

Till NordVisas karta över visföreningar i Norden»

Hjälp oss gärna med rättelser och tillägg genom att maila till info@nordvisa.org.


Riksförbund

Norsk Viseforum» är riksorganisation för alla typer av visföreningar i Norge. De har länkar och kontaktinformation till föreningar och regionalfora.

Visens Venner Danmark» är riksorganisation för de danska Visens Venner-föreningarna. På deras webbplats hittar du länkar och kontaktinformation till medlemsföreningarna.

Visans Vänner i Finland» har en gemensam webbplats med information du kan behöva.

VisanVisan i Sverige» är riksförbundet för svenska visföreningar och singer-/songwriterföreningar.

Dessutom:

Visevärden» har ett föreningsregister där alla är välkomna att lägga in uppgifter om sina visföreningar.